Kontakt

För generella frågor kring föreningen och dess verksamhet är du välkommen att kontakta oss på info@svenskslovenska.se.

För medlemsrelaterade ärenden hänvisar vi till medlem@svenskslovenska.se.

Bli medlem!

Medlemsavgiften är 175 kronor för ett kalenderår och kan sättas in på föreningens
PlusGiro 629 38 83 – 2.

Sponsring

Föreningen välkomnar även tacksamt frivilliga bidrag. Skicka gärna ditt bidrag till PlusGirot enligt ovan, märkt ’sponsring’, exempelvis tillsammans med din medlemsavgift. Du kan naturligtvis kontakta föreningen på info@svenskslovenska.se för vidare diskussion ifall du har specifika förslag till hur ett bidrag skulle kunna användas.

Tack på förhand!