Om föreningen

Svensk-slovenska vänskapsföreningen (SSVF) är en ideell förening och bildades 1991 i samband med Sloveniens självständighetsförklaring.
Föreningen har till syfte att sprida kunskap om och öka förståelsen för båda folkens kultur och historia samt bland svenskar väcka intresset för Slovenien i allmänhet.

Dessutom sprider föreningen information om olika aktiviteter med anknytning till Slovenien som anordnas av andra organisationer, företag och enskilda personer. Vidare arrangerar föreningen studiebesök, kulturaftnar och vänskapsträffar i Sverige och Slovenien.

Föreningen har en systerförening med likartat syfte i Ljubljana i Slovenien. Tillsammans med denna arrangeras där olika aktiviteter för semestrande svenskar och slovener som bor i Sverige.

Föreningens medlemmar kan även ge tips och råd till semestrande svenskar som planerar att besöka Slovenien och tvärtom.

Svensk-slovenska vänskapsföreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, frivilliga bidrag samt statliga och kommunala bidrag.


Švedsko-slovensko prijateljsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1991, v zvezi z deklaracijo samostojne države Slovenije.

Namen društva je poglobiti medsebojno spoznavanje in povečati razumevanje za kulturo in zgodovino obeh ljudstev, kakor tudi splošno širiti zanimanje med Švedi za Slovenijo. Društvo redno obvešča o različnih aktivnostih navezanih na Slovenijo, ki jih organizirajo druge organizacije, podjetja in posamezniki.

Prav tako pripravlja društvo poučne izlete, ter kulturna in prijateljska srečanja v Švedski in Sloveniji.

V Sloveniji obstaja v Ljubljani sestrinsko društvo s podobnim namenom in programom. Skupaj s tem društvom organizira Švedsko-slovensko prijateljsko društvo aktivnosti za Švede in na Švedskem živeče Slovence, ki so na dopustu v Sloveniji.

Člani društva lahko z nasveti in predlogi tudi pomagajo Švedom, ki na dopustu nameravajo obiskati Slovenijo, ter dopustnikom v nasprotni smeri.

Švedsko-slovensko prijateljsko društvo je politično in versko nevezano. Dejavnosti društva se financirajo s članarino in prostovoljnimi prispevki.