Tidningar och tidskrifter

The Slovenia Times
Slovenska nyheter på engelska

Delo

Tidningar på nätet kommer och går eller byter helt enkelt adress. Det finns webbsidor har tagit på sig uppgiften att samla och uppdatera länkar till tidningar och tidskrifter. För att ge tillgång till en så fullsändig samling som möjligt, följer här ett antal länkar till sådana sidor.

Najdi.si

Mat’Kurja

Esperanto.se