Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetens idé och inriktning.

Svensk-slovenska Vänskapsföreningen, SSVF, bildades 1991 och har till syfte att sprida kunskap om och öka förståelsen för svensk och slovensk kultur och historia samt att sätta Slovenien på svenskarnas karta.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och finansierar sin verksamhet med medlemsavgifter, frivilliga bidrag och gåvor.

Aktiviteter under verksamhetsåret

Läs mer

Tone Jakšes ”En sloven i Sverige” som e-bok

Den svenska översättningen av Tone Jakšes bok En sloven i Sverige, som tidigare givits ut i samarbete med Svensk-slovenska Vänskapsföreningen, finns nu även tillgänglig kostnadsfritt som e-bok. Boken kan laddas ner genom nedanstående länk.

Tone Jakše – En sloven i Sverige

För er som vill läsa boken på traditionellt vis finns ett fåtal exemplar fortfarande tillgängliga. Kontakta föreningen på info@svenskslovenska.se för mer information.

Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte inom Svensk-slovenska Vänskapsföreningen söndagen den 30/3 2014 i ABF:s lokaler Sveavägen 41, Per Albinrummet, 1 tr, klockan 13.00.

Föreningens medlemmar inbjuds till ordinarie årsmöte som börjar klockan 13.00 prick eftersom vi har begränsad tid i lokalen. Röstberättigade vid årsmötet är medlemmar som betalat årsavgift för 2013, då det är detta års verksamhet som skall godkännas.

Innan årsmötet bjuder föreningen på smörgåsar, kaffe eller té mellan klockan 12.30 – 13.00.

Efter årsmötet kommer vi att visa en slovensk film, Kratki stiki (Kortslutning). Filmen är en av de bästa som Slovenien producerat efter självständigheten och var kandidat vid en tidigare Oscarsnominering som bästa film på främmande språk. Bifogat till denna kallelse finns verksamhetsberättelse. Övriga handlingar finns att tillgå i lokalen. Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetens idé och inriktning.

Svensk-slovenska Vänskapsföreningen, SSVF, bildades 1991 och har till syfte att sprida kunskap om och öka förståelsen för svensk och slovensk kultur och historia samt att sätta Slovenien på svenskarnas karta.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och finansierar sin verksamhet med medlemsavgifter, frivilliga bidrag och gåvor.

Aktiviteter under verksamhetsåret

Läs mer

Vårens aktiviteter

Nu är helgerna över. För att göra övergången till vardag så behaglig som möjligt kommer vårens aktiviteter att börja med en trivselkväll med kulturella inslag.

Vår förening, Svensk-slovenska Vänskapsföreningen, SSVF, och Slovenska föreningen i Stockholm arrangerar en gemensam kultur-och samvarokväll lördagen den 8:e februari. Inbjudan med uppgifter om program, tid och plats har sänts till samtliga medlemmar. Läs mer

Nyhetsbrev, hösten 2013

Under tiden från årsmötet i april har vi genomfört två aktiviteter, nämligen Linné-Scopolidagen i Uppsala den 15 juni samt en trädgårdsfest hemma hos Lojze Hribar i början av september.

Vårens program 2014 är nu under utformning. Vi planerar att ha en dag på ABF med presentation av slovenska sommaraktiviteter så att var och en kan förbereda en del av semestern i spännande slovenska miljöer. Läs mer

Nyhetsbrev, juni 2013

Nu har det gått en tid sedan vi hade årsmöte i föreningen. En ny styrelse valdes,  nya ledamöter kom in i styrelsen, nya funktioner tilldelades. Allt för att vi skall kunna fungera så bra som möjligt och att ni medlemmar  skall bli nöjda med oss. Läs mer