Band mellan våra länder

Mellan Sverige och Slovenien har band av de mest skiljda slag knutits under århundradenas lopp; vetenskapliga brevväxlingar för 300 år sedan, formellt samarbete mellan vänorter och slovenska laggar som bidragit till svenska guldmedaljer. Om det och mycket annat finns att läsa nedan.

Sverigeminnen i Slovenien

I Leif Thorssons och Samo Kolers tvåspråkiga skrift Sverigeminnen i Slovenien finns en utmärkt samling information och kuriosa om vilka avtryck svenskar har gjort i Sloveniens historia.

Alfred Jensen

Den kände svenska slavisten Alfred Jensen besökte Slovenien år 1897 och beskrev sina intryck i boken Slavia. Ny följd: från Donau till Adria och Bosporen (Jensen 1897).

I Ljubljana uppkallades nyligen en gata efter Alfred Jensen.

Litterära förbindelser mellan Slovenien och Sverige

Adi Golčman presenterar tre författare som under de senaste sju decennier flitigt verkat för de ömsesidiga kontakterna mellan Slovenien och Sverige, trots att de är obekanta för de flesta av oss. (Läs mer…)

Vänorterna Ljubljana och Karlstad

År 1999 besökte representanter för Karlstad Ljubljana, vilket 2001, under det första svenska presidentskapet i EU, resulterade i beslutet att stärka samarbetet inom olika kommunala områden mellan Karlstad i Sverige och Ljubljana i Slovenien. (Läs mer…)

Samarbete mellan svenska och slovenska skolor

Utbildningsföretaget Thoren Business School i Umeå har inom Sverige sju skolor med över tusen elever. En av dem är Sundsvalls affärsgymnasium, som i slutet av maj i år skickar en klass på 25 elever och två lärare till Slovenien på en studieresa. (Läs mer…)