Svensk-Slovenska Vänskapsföreningen upphör

Tyvärr måste jag meddela att årsmötet för den Svensk-Slovenska Vänskapsföreningen den 27 april 2019 beslutade att upplösa föreningen i enlighet med 9 § i föreningsstadgarna. Beslutet togs i linje med det beslut som fattades vid förra årets föreningsstämma. I enlighet med detta beslut har styrelsen under det senaste året undersökt förutsättningarna för att fortsätta verksamheten, men det intresse som behövs för detta har tyvärr uteblivit.

Den Svensk-Slovenska Vänskapsföreningen grundades i samband med Sloveniens självständighet 1991 och har under åren spelat en betydande roll för att göra Slovenien känt för den svenska allmänheten samt för samarbete och samvaro mellan svenskar och slovener. Både Slovenien och Sverige är idag självklara medlemmar av den europeiska familjen, där mycket samverkan sker inte minst inom ramarna för EU. Dessutom har förenklat resande, och naturligtvis de möjligheter som internet erbjuder, gjort det så mycket enklare att hålla denna gemenskap vid liv.

Vi kan med stolthet se tillbaka på föreningens 28-åriga historia och allt det vi har uträttat, och jag vill passa på att tacka alla medlemmar vi har haft under åren för ert stöd och engagemang. Jag ser fram emot att ses även framöver, om än i andra former.

Allt gott!

Michael Omota
fd. ordförande

Kommentarer inaktiverade.