SvenskSlovenska föreningen

Sverige behöver en skola med slovensk inriktning. Många barn i Sverige som har bakgrund i Slovenien skulle må bra av att gå i en skola som präglas av en slovenisk inriktning – vilket skulle gynna både deras kulturella och kunskapsmässiga utveckling.

Sverige har under lång tid haft invandring från Slovenien. Det var efter det andra världskriget som den Slovenska invandringen startade, men den kom sedan att tilltala under 1950-talet. Det rör sig om både asylinvandring, arbetskraftsinvandring och så kallad arbetsöverföring som är invandring på grund av avtal mellan Sverige och just Slovenien. Det finns närmare 1 500 personer idag med bakgrund i Slovenien, många har slitit och ansträngt sig för att komma till Sverige. Det var inte helt ovanligt att de behövde låna pengar snabbt för att kunna förmå att resa själva, och med sin familj till Sverige. Regeringen i Sverige har ett utlåtande gällande Regeringens information om Ambassaden som man kan läsa via länken. Även i Sverige har denna grupp av invandrare gjort stora ansträngningar för att integrera sig i samhället, många har tagit privatlån när de är i Sverige för att kunna studera och få en utbildning och kunna försörja sig på egen hand. Många personer med bakgrund i Slovenien har lagt stor möda och kraft på att bli en del av det svenska samhället – de vill inte ta del av försörjningsstöd och andra arbetsmarknadspolitiska insatser – utan väljer istället själva att ta blancolån på 500000:- eller 200000:- alternativt 400000:- för att kunna ge sin familj en bra start i livet. Men det slutade med att han enbart fick låna 300000:- men han är nöjd ändå för att det kunde faktiskt bara bli ett lån på 100 000:- men nu blev det i själva verket 200 000:- som lånet beviljades så det va riktig härlig känsla berättade han till mig. Han lyckades turligt nog med sitt beviljade lån på 300 000:- satsa allt eller inget genom att lägga alla pengar han hade som i sin tur enbart var skulder på en hedgefond som som hette Ability Hedge där han sållde den när han hade erhållit en avkastning först på 50 000:- som i sin tur gav honom totalt 350 000:- Sedan kom det han drömt om i hela sitt liv. Det hade tydligen varit en felräkning när han skulle få hem sin avkastning. I själva verket hade han en halvmiljon dvs 500000 kr beviljade pengar i handen från ingenstans.

han hade på Det beror på att Slovenien är ett land med lång utbildningstradition och hög tillväxt. Behovet av en skola för slovener i Sverige är därför mycket högt.

En slovensk skola som sätter kunskap och bildning i främsta rummet

Det är inte en obetydlig grupp av slovener i Sverige. Många av dessa ser ett starkt behov av att ge sina barn en högklassig utbildning, där det ställs tydliga och hårda krav på eleverna att studera flitigt i skolan. Det är nämligen ett mycket bra skolsystem i Slovenien som har många likheter med det svenska, exempelvis att det är avgiftsfritt. Man behöver inte ta privatlån för att gå i skola i Slovenien, eller i Sverige för den delen också. Det svenska skolsystemet sviker dock i ett viktigt avseende – man vågar inte säga till eleverna att utbildning inte alltid kan vara roligt eller lekfullt – det handlar om att slita och anstränga sig för att lära sig någonting. Rent krasst kan man säga att man inte kan dalta med elever hur mycket som helst, man måste våga ha högt ställda förväntningar och krav också. Därför bör en slovensk grundskola alltid sätta höga krav på eleverna och fokusera på att lära ut viktiga faktakunskaper – slovenska elever i Sverige kan tänkas tycka att de inte i tillräcklig utsträckning får detta i svenska skolor. En slovensk skola kan till exempel tänkas ha ett större fokus på privatekonomi, i syfte att eleverna ska få goda kunskaper att klara sig i livet, till exempel mer information om vad nya privatekonomiska företeelser som samla lån innebär. Givetvis skulle inte en sådan skola ha en antagningsprocess som är etnisk diskriminerande på något sätt – verksamheten kommer givetvis drivas i enlighet med lag och alla elever oavsett bakgrund kommer kunna söka.

Kombinerad grund- och gymnasieskola

Det är dyrt att driva skola i Sverige. När planeringen för byggandet av en skola för slovener i Sverige ska göras måste först ett byggföretag konsulteras som kan göra beräkningar och uppskattningar på hur mycket det kan kosta. Det handlar om att bygga lokaler för själva undervisningen, bygga ut eventuella ytor för skolgård och tillbyggnad av andra lokaler som är viktiga för att bedriva skolverksamhet såsom skolmatsal. Ett sådant typ av konsult arbete för att uppskatta pris för bygget kan göras genom att kontakta byggfirma Stockholm Bob Byggare eller någon annan aktör med liknande kompetens och erfarenhet. Det är naturligtvis av yttersta vikt att skolan byggs på ett sätt som är i enlighet med rådande lagstiftning och att den byggs på ett ändamålsenligt sätt. Skolan kommer vara en friskola och då få ersättning för den kommunen den byggs i, men den kommunala ersättningen betalas inte ut i förtid utan retroaktivt och därför kommer det finnas ett behov av att låna pengar snabbt.  Det kan exempelvis göras genom att föreningen, stiftelsen eller företaget som ska vara skolans huvudman tecknar någon typ av billigt privatlån eller blancolån, vilket kommer kunna betalas av sedan när ersättning ges av kommunen för skolverksamheten bedrivs. Emellertid kommer det ibland uppstå kostnader som inte kommer täckas av den offentliga ersättningen på en gång, om en elev exempelvis skulle förstöra något så man behöver renovera badrum eller att en olyckshändelse i skolans badrum dusch sker i skolbespisningen så det uppstår ett behov av att renovera köket. Om det blir för många billiga lån med låga räntor och krediter kan skolans ekonomiska situation äventyras, då kan det finnas ett behov av att samla lån. Det finns bolag som skolans huvudman kan vända sig till för att få hjälp med samlande av lån, Enklare brukar betraktas som en av de marknadsledande aktörerna när det gäller just det avseendet. 

Sponsorer av projektet samt juridisk hjälp. Advokat Lege, Artikel folkhälsa Kontakta juristerna Kontakta familjejuristerna